Żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna, zwana inaczej eko lub bio, to żywność produkowana metodami rolnictwa ekologicznego, czyli najbardziej przyjaznej środowisku produkcji rolniczej, w którym unika się stosowania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, regulatorów wzrostu, dodatków do pasz. Rolnictwo ekologiczne dzięki uprawie bez agrochemii i kontrolowanym metodom produkcji, przyczynia się do zachowania bioróżnorodności i ochrony zasobów naturalnych, a także produkcji żywności o wysokiej jakości.

W Unii Europejskiej produkcja żywności ekologicznej jest regulowana rozporządzeniem 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, w Polsce dodatkowo obowiązuje ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Zgodnie z wytycznymi żywność ekologiczna podlega certyfikacji, musi być oznakowana określeniami „eko” lub „bio”, mieć logo rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej (listek na zielonym tle) oraz numer upoważnionej jednostki certyfikującej, której podlega dany producent.

Jeśli produkt posiada na etykiecie takie oznakowanie, oznacza to, że producent spełnia wymagania ustawy o rolnictwie ekologicznym i posiada certyfikat uprawnionej jednostki certyfikującej oraz, że przynajmniej 95% składników zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi, a produkty były nadzorowane podczas procesu produkcji i przygotowania zgodnie z przyjętymi, obowiązującymi wytycznymi.

Usługa doradcza w zakresie żywności ekologicznej zawiera wytyczne co do możliwości stosowania oraz oznakowania produktów ekologicznych.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl