Import żywności i wprowadzanie jej do obrotu

Żywność produkowana, bądź importowana i wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi być bezpieczna i zdrowa, dodatkowo musi spełniać wymagania prawne właściwe dla miejsca jej przeznaczenia, jak chociażby w zakresie znakowania. Całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną żywności ponosi podmiot wprowadzający produkt do obrotu, w tym przypadku importer / dystrybutor. Na straży przestrzegania prawa przez przedsiębiorców żywności importowanej oraz spełniania wymagań przez importowane produkty stoją graniczne służby sanitarne, przeprowadzając każdorazowo kontrolę dokumentacji importowanych towarów i wyrywkowe oględziny partii bądź badania laboratoryjne z częstotliwością adekwatną do zagrożenia. Wprowadzane do obrotu na terytorium Polski środki spożywcze muszą być oznakowana w języku polskim i weryfikacja tego oznakowania również podlega kontroli.

Usługa doradcza w ramach importu żywności i wprowadzania jej do obrotu obejmuje m. in.:

  • doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji niezbędnej do wprowadzenie towaru do obrotu,
  • weryfikację dokumentacji towarzyszącej przesyłce importowanej pod względem jej przydatności w procedurach wprowadzania do obrotu,
  • wytyczne co do wymaganej dokumentacji i objaśnienie obowiązujących procedur w ramach granicznej kontroli sanitarnej żywności,
  • znakowanie towarów importowanych (tworzenie etykiet i weryfikacja etykiet),
  • procedura wprowadzania do obrotu suplementów diety i żywności wzbogaconej (notyfikacja w GIS).

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl