Suplementy diety, żywność wzbogacona

Suplementy diety, to bardzo specyficzna grupa środków spożywczych, które z założenia są produktami uzupełniającymi normalną dietę w witaminy, składniki mineralne lub inne substancje wykazujące efekt fizjologiczny, wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej spożywanie w małych, odmierzonych ilościach, które nie są lekami w rozumieniu prawa farmaceutycznego.

Żywność wzbogacona, to żywność tradycyjna z dodatkiem witamin, substancji mineralnych lub innych wykazujących efekt fizjologiczny.

Suplementy diety oraz żywność wzbogacona muszą spełniać wymagania ogólne określone w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz dodatkowo wymagania szczegółowe określone w odpowiednich przepisach szczegółowych. Skład jakościowo-ilościowy suplementów diety, ich sposób znakowania, oraz procedura wprowadzania do obrotu są regulowane prawem.

Usługa doradcza w zakresie suplementów diety, żywności wzbogaconej obejmuje:

  • Tworzenie i weryfikacja formuł produktów

Tworzenie i weryfikacja formuł produktów obejmuje opracowanie bądź weryfikację składu ilościowo-jakościowego suplementów diety i żywności wzbogacanej na zgodność z prawem polskim i unijnym oraz wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obejmuje więc takie dobranie składników, aby były one dozwolone do stosowania w suplementach diety i żywności wzbogaconej i zostały użyte w granicach ustanowionych przez prawo. Weryfikacja prowadzona jest również pod kątem przestrzegania prawa w odniesieniu do składników nowej żywności, substancji dodatkowych, aromatów itp.

  • Klasyfikacja produktu

Analiza składu jakościowo-ilościowego, prezentacji, formy podania i przeznaczenia w celu określenia czy dany produkt spełnia wymagania dla żywności tradycyjnej, suplementu diety, żywności wzbogaconej, czy może kwalifikuje się na produkt leczniczy.

  • Tworzenie treści etykiet

Tworzenie treści do nowo opracowywanych etykiet suplementu diety bądź żywności wzbogaconej, które z jednej strony będą spełniały wymagania prawa polskiego i europejskiego, a jednocześnie będą uwzględniały w zakresie przewidzianym prawem preferencje Zleceniodawcy co do charakteru i rodzaju prezentowanych treści.

  • Weryfikacja etykiet

Weryfikacja już istniejącej etykiety suplementu diety bądź żywności wzbogaconej pod kątem zgodności z prawem polskim i europejskim, której efektem są wytyczne w zakresie koniecznych lub rekomendowanych do wprowadzenia zmian w oznakowaniu aby dostosować je do obowiązujących przepisów.

  • Powiadomienie o wprowadzaniu do obrotu – notyfikacja w GIS

Usługa dokonania powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o zamiarze wprowadzenia bądź wprowadzeniu do obrotu suplementu diety bądź żywności wzbogaconej obejmuje dokonanie notyfikacji z upoważnienia Przedsiębiorcy oraz w razie konieczności prowadzenie korespondencji z GIS w przedmiotowym zakresie. W ramach usługi możliwe są również porady i wskazówki dotyczące konkretnego produktu jeszcze przed dokonaniem notyfikacji oraz w trakcie korespondencji z GIS.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl