Konsulting

Znakowanie środków spożywczych, to najprościej rzecz ujmując przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności poprzez etykiety, reklamy, katalogi, strony internetowe. Usługa kompleksowego znakowania środków spożywczych obejmuje opracowanie oznakowania bądź weryfikację etykiet produktów spożywczych. Są to zatem albo projekt oznakowania zapewniający jego poprawność, bądź wytyczne w stosunku do istniejącego projektu, które wskazują jak i co należy zmienić aby treść etykiety była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Produkty dostępne na rynku muszą gwarantować, że ich skład i składniki są zgodne z przepisami polskimi i europejskimi. Obecność składników, ich zawartość procentowa, kolejność i uwidocznienie w wykazie składników, chociażby ze względu na alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji jest regulowana prawem.

„Oświadczenie” oznacza każdy komunikat lub przedstawienie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Forma takiego przekazu może być bardzo różnorodna, może to być opis działania składnika, obraz, grafika, czy symbol, lub każda inna forma, która dla konsumenta będzie wiązała się z efektem działaniem produktu. Oświadczenia są nieobowiązkowe ale jeżeli zostaną użyte muszą być stosowane zgodnie z prawem.

Suplementy diety oraz żywność wzbogacana muszą spełniać wymagania ogólne określone w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych powszechnie spożywanych oraz dodatkowo wymagania szczegółowe określone w odpowiednich przepisach szczegółowych. Skład jakościowo-ilościowy suplementów diety, ich sposób znakowania, oraz procedura wprowadzania do obrotu są regulowane prawem.

Przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu suplementów diety czy żywności wzbogaconej, każdy podmiot odpowiedzialny za produkt działający na rynku musi dokonać powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o takim zamiarze, podając formę produktu, jego skład jakościowo-ilościowy oraz wzór oznakowania. Wzór powiadomienia oraz sama konieczność notyfikacji są regulowane prawem.

Żywność produkowana, bądź importowana i wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi być bezpieczna i zdrowa, dodatkowo musi spełniać wymagania prawne właściwe dla miejsca jej przeznaczenia, jak chociażby w zakresie znakowania.

Żywność produkowana, bądź importowana i wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi być bezpieczna i zdrowa, dodatkowo musi spełniać wymagania prawne właściwe dla miejsca jej przeznaczenia, jak chociażby w zakresie znakowania.

Doradztwo w zakresie kontaktów i korespondencji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Szeroko pojęte konsultacje i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa żywności, prawa żywnościowego i interpretacji przepisów z uwzględnieniem podejścia inspekcji sanitarnej i inspekcji jakości handlowej.