Kompleksowe znakowanie środków spożywczych

Znakowanie środków spożywczych, to najprościej rzecz ujmując przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności poprzez etykiety, reklamy, katalogi czy strony internetowe.

Myślą przewodnią całego znakowania żywności jest zasada aby podawane informacje na temat żywności były jasne i zrozumiałe dla konsumentów. Informacje te w żaden sposób nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd, a jednocześnie muszą do nich przemawiać tak, aby ułatwić dokonywania bardziej świadomych wyborów dotyczących żywności i diety.

Podstawowe wymagania dotyczące znakowania środków spożywczych zostały zawarte w obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej rozporządzeniu 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. W Polsce, wymagania dotyczące znakowania żywności określa dodatkowo ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Należy jednak zaznaczyć, że to są tylko podstawowe akty prawne, konieczne do rozpatrywania tematyki znakowania żywności. Poza nimi jest jeszcze długi szereg aktów prawnych dotyczących konkretnej, szczegółowej tematyki, które też należy wziąć pod uwagę tworząc lub weryfikując etykietę produktu.

W myśl rozporządzenia 1169/2011 etykieta produktu musi zawierać informacje obowiązkowe, oraz może przekazywać konsumentom pewne informacje dobrowolne.

I tak informacje obowiązkowe na temat żywności, które muszą się znaleźć na etykiecie to:

 • nazwa produktu,
 • wykaz składników z wyróżnieniem tych, które powodują alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji,
 • ilość żywności netto,
 • data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
 • wartość odżywcza,
 • nazwa podmiotu, który wprowadza produkt do obrotu.

Informacje dobrowolne, które mogą być zawierane na etykietach, to przede wszystkim treści marketingowe, które opierają się głównie na oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych.

Dodatkowo, wszelkie informacje na temat substancji dodatkowych, aromatów, enzymów, substancji pomagających w przetwarzaniu, suplementów diety, żywności wzbogaconej, nowej żywności, żywności ekologicznej muszą być zgodne z wymaganiami konkretnymi dla poszczególnych substancji i grup środków spożywczych.

Wachlarz usług w zakresie kompleksowego znakowania środków spożywczych obejmuje:

 • Tworzenie treści etykiet

Tworzenie treści do nowo opracowywanych etykiet produktów, które z jednej strony będą spełniały wymagania prawa polskiego i europejskiego, a jednocześnie będą uwzględniały w zakresie przewidzianym prawem preferencje Zleceniodawcy co do charakteru i rodzaju prezentowanych treści.

 • Weryfikacja etykiet

Weryfikacja już istniejącej etykiety produktu pod kątem zgodności z prawem polskim i europejskim, której efektem są wytyczne w zakresie koniecznych lub rekomendowanych do wprowadzenia zmian w oznakowaniu aby dostosować je do obowiązujących przepisów.

 • Wykaz składników

Układanie i weryfikacja poprawności kolejności składników z uwzględnieniem dokumentów prawnych regulujących substancje dodatkowe, aromaty, a także inne składniki o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, aby sprawdzić, czy są one bezpieczne i dozwolone w produkcie, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

 • Składniki alergenne i składniki powodujące nietolerancje pokarmowe

Weryfikacja obecności składników alergennych bądź powodujących nietolerancje pokarmowe oraz sprawdzenie sposobu ich prezentacji w wykazie składników.

 • Tabela wartości odżywczej

Opracowywanie informacji na temat wartości odżywczej produktów, oraz weryfikacja poprawności prezentacji wartości odżywczej produktu.

 • Reklama i prezentacja środków spożywczych

Opracowywanie i weryfikowanie opisów produktów do materiałów marketingowych, katalogów, reklam, na strony internetowe.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl