Powiadomienie o wprowadzaniu do obrotu – notyfikacja GIS

Podmioty działające na rynku spożywczym (producent, dystrybutor), które mają zamiar wprowadzić do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej suplementy diety oraz żywność wzbogaconą, przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu muszą dokonać powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) o wprowadzeniu, bądź zamiarze wprowadzenia produktu do obrotu zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Procedura powiadomienia GIS nazywana jest notyfikacją i dokonywana jest drogą elektroniczną. Obejmuje ona przekazanie głównych informacji na temat produktu, w tym składu jakościowo-ilościowego produktu oraz wzoru oznakowania i ma na celu monitorowanie rynku suplementów diety i żywności wzbogaconej. Finalnie notyfikacja nie wiąże się z wydaniem jakiegokolwiek pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, gdyż całkowitą odpowiedzialność za jakość zdrowotną żywności ponosi podmiot wprowadzający do obrotu, ale wprowadzenie do obrotu produktów bez powiadomienia pociąga za sobą kary administracyjne o różnej wysokości.

W praktyce powiadomienie składane przez przedsiębiorców bez zasięgnięcia fachowej porady dopiero otwiera całą korespondencję na temat produktu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, która może ciągnąć się latami.

Usługa dokonania powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o pierwszym wprowadzeniu produktów do obrotu obejmuje dokonanie notyfikacji z upoważnienia Przedsiębiorcy oraz w razie konieczności prowadzenie korespondencji z GIS w przedmiotowym zakresie. W ramach usługi możliwe są również porady i wskazówki dotyczące konkretnego produktu jeszcze przed dokonaniem notyfikacji oraz w trakcie korespondencji z GIS.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl