Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

„Oświadczenie” oznacza każdy komunikat lub przedstawienie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Forma takiego przekazu może być bardzo różnorodna, może to być opis działania składnika, obraz, grafika, czy symbol, lub każda inna forma, która dla konsumenta będzie wiązała się z efektem działania produktu. Oświadczenia są nieobowiązkowe, ale jeżeli zostaną użyte muszą być stosowane zgodnie z prawem. Oświadczenia dzielą się na żywieniowe i zdrowotne.

„Oświadczenie żywieniowe” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze ze względu na:

energię (wartość kaloryczną), którą:

  • dostarcza,
  • dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości,
  • lub nie dostarcza,

lub substancje odżywcze lub inne substancje,

  • które zawiera,
  • które zawiera w zmniejszonej lub zwiększonej ilości,
  • lub których nie zawiera.

„Oświadczenie zdrowotne” oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Podstawowe wymagania prawne dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zostały zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Jest to tylko ramowy pogląd na możliwość stosowania oświadczeń, gdyż każde oświadczenie jest weryfikowane osobno i możliwość jego zastosowania określają osobne akty delegowane.

Usługa doradcza w zakresie propozycji stosowania bądź weryfikacji stosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych obejmuje kontrolę możliwości stosowania oświadczeń aby zagwarantować spełnienie przepisów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zdjęcia i grafiki, które może zawierać oznakowanie, a które mogą mieć charakter oświadczenia.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl