Usługi administracyjne

Doradztwo w zakresie kontaktów i korespondencji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, w tym:

  • porady przed oficjalnymi wizytami kontrolnymi i inspekcjami,
  • merytoryczne przygotowanie pism i odwołań od decyzji organów kontrolnych,
  • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • korekta błędów etykietowania,
  • powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu, korespondencja w tym zakresie itp.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl