Skład produktów

Produkty dostępne na rynku muszą gwarantować, że ich skład i składniki są zgodne z przepisami polskimi i europejskimi.

Usługa weryfikacji składu produktów obejmuje sprawdzenie składu ilościowo-jakościowego produktów, a więc kontrolę czy składniki użyte w żywności są składnikami dozwolonymi do stosowania w żywności i czy zostały użyte w granicach ustanowionych przez prawo. Weryfikacja prowadzona pod kątem przestrzegania prawa w odniesieniu do składników nowej żywności, substancji dodatkowych, aromatów itp.

Skontaktuj się z FOODMIND w przypadku zainteresowania ofertą!

+48 883 701 600

kontakt@foodmind.pl